Na czym polegają tzw. przejazdy wahadłowe?

Każdego dnia ludzie podróżują różnymi środkami komunikacji. Są to auta, pociągi, tramwaje i autobusy. Każdy sposób transportu rządzi się swoimi prawami. Wszystkie jednak muszą być bezpieczne i odpowiednio zorganizowane. Jedną z form transportu, która spełnia te warunki, jest transport wahadłowy. Z takim rodzajem przejazdów wiele osób spotkało się w wieku szkolnym.

 

Czym jest przejazd wahadłowy?

Transport wahadłowy jest wielokrotnym przewozem zorganizowanych grup osób. Przewozy te muszą odbywać się w określonych odstępach czasu. Punkty początkowe i docelowe są miejscami, w których rozpoczyna się i kończy usługa przewozowa. Aby spełnić wymogi transportu wahadłowego, każda z wyruszających osób powinna z miejsca docelowego wrócić do miejsca początkowego. W przepisach uwzględnia się okoliczne miejscowości leżące w promieniu 50 km.
Przykładem przejazdu wahadłowego są dowozy dzieci do szkoły. Każde dziecko wyrusza z określonego miejsca (dom, przystanek autobusowy), dojeżdża do szkoły, po czym zostaje odwiezione w dokładnie to samo miejsce, z którego zostało zabrane.

Jakie zezwolenia należy posiadać, aby móc wykonywać usługę transportu wahadłowego?

Aby móc wykonywać usługę transportu wahadłowego, konieczne jest posiadanie odpowiedniego zezwolenia. Określone jest ono w ustawie o transporcie drogowym z 29.06.2012 roku. Zezwolenie na wykonywanie takiej usługi kierowca otrzymuje na rok. Wydawane jest ono przez odpowiedni organ, np. wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta. Aby otrzymać zezwolenie, należy złożyć wniosek, w którym określony zostanie przebieg trasy z zaznaczonym miejscem początkowym i docelowym oraz długością trasy podaną w kilometrach. Konieczne jest również rozpisanie rozkładu jazdy, cennika i schematu połączeń komunikacyjnych. Należy także dostarczyć wykaz pojazdów i kopię umowy zawartą między organizatorem przewozu a przewoźnikiem.
W przypadku przejazdów międzynarodowych należy ubiegać się o zezwolenie w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. W tym przypadku konieczne jest załączenie dodatkowych dokumentów.